Obchodný tréning

 
 

 

Ako spoločnosť pracujúca v oblasti priameho predaja sa sústreďujeme na neustále zdokonaľovanie obchodníckych zručností nielen našich marketingových reprezentantov, ale tak isto poskytujeme naše služby aj iným spoločnostiam a prevádzkam, v ktorých prichádzajú pracovníci do styku so zákazníkom.

Náš „obchodný tréning“ spočíva hlavne v trénovaní v praxi, to znamená, že neškolíme Vašich pracovníkov len na seminároch, kde si niečo vypočujú a zapíšu, ale zároveň s nimi trávime čas na prevádzke i mimo nej - práca v teréne, počas pracovnej doby a koučujeme ich  priamo pri práci, kde majú možnosť okamžite danú spätnú väzbu aplikovať do praxe bez zbytočného odkladu.

Náš koučing sa cielene zameriava na zvýšenie obratu Vašej spoločnosti a zlepšenie obchodníckych zručností Vašich pracovníkov.