Profil

Sme stabilná reklamno-marketingová spoločnosť zaoberajúca sa tvorbou marketingových kampaní pre našich obchodných partnerov a zároveň poskytovaním zľavových benefitov primárne firemnej klientele. Naším cieľom je poskytovať konečnému klientovi výraznú, až 50% zľavu k rôznym atraktívnym poskytovateľom služieb, ako sú napr. divadlá, hotely, wellness a relax centrá, reštaurácie, kaviarne, športoviská, zábavné centrá a mnohé iné.

Spôsob našej práce je zameraný na jednu z najnáročnejších foriem marketingu, ale zároveň jednou z najefektívnejších a tou je direct marketing. Špecializujeme sa hlavne na osobnú formu komunikácie s klientom, ktorá nám prináša najlepšie výsledky.

Už od pradávna ľudia vedia, že najlepšia reklama je „jedna babka povedala“, na čo sa v dnešnej dobe pozabudlo príchodom informačných technológií modernej doby (internet, sociálne siete, svetelná reklama,...). Preto naša spoločnosť kladie dôraz na priamu a osobnú komunikáciu s klientom, ktorá sa dá len veľmi ťažko nahradiť e-mailom, letákom, billboardom a pod.

 Vizitkou našej spoločnosti je atraktívny produkt, a zároveň aj kvalitný marketingoví reprezentanti, s ktorými prichádzajú naši zákazníci do kontaktu. Preto kladieme veľký dôraz na ich profesijný rozvoj.

Niektoré z hlavných  priorít našej spoločnosti sú budovanie silného a stabilného obchodného tímu,   s tým súvisiace upevňovanie našej pozície na trhu,  pevné dlhotrvajúce vzťahy s obchodnými partnermi a čestné vystupovanie voči našim klientom.
Obchodným partnerom pomáhame  osloviť práve tú cieľovú skupinu ľudí, ktorí sa môžu stať ich zákazníkmi, nielen počas trvania reklamnej kampane, ale aj po jej ukončení. Zároveň tak pomáhame  vytvoriť nové a tiež zlepšiť už existujúce vzťahy danej spoločnosti so zákazníkmi. Nakoľko  práve vzťahy sú základom úspešného obchodu.

Zo skúseností vieme, že existujú firmy a spoločnosti, ktoré  hlavne z finančných dôvodov nerealizujú skoro žiadne reklamné kampane, ale napriek tomu potrebujú predstavovať svoje produkty zákazníkom. A práve tu je priestor, kde spoločnosť R.M.Agency vie byť veľmi užitočná. Tak neváhajte a obráťte sa na nás.
 
     Tešíme sa na úspešnú spoluprácu s Vami.