R.M.Agency sa sa dňa 23.3:2016 zúčastnila seminára na tému: Majster priameho predaja, ktorý organizoval pán Ivo Toman a konal sa v Top Hoteli Praha.

Prečo práve seminár Iva Tomana ?

Pretože je to podnikateľ s výsledkami a nie "profesor" z vysokej školy. Založil medzinárodnú spoločnosť TAXUS International, ktorú používa ako „laboratórium“, v ktorom testuje rôzne postupy. Výsledky vám prezradí na svojich seminároch. Zistíte, čo funguje, čo nie a ako máte prakticky postupovať. Všetko overil s pomocou 8 000 ľudí v piatich krajinách. Ivo Toman vybudoval prosperujúcu firmu napriek tomu, že je obmedzený vrodenou chorobou. Vďaka postihnutiu získal iný pohľad na vec.

Kedže sa snažíme neustále zlepšovať, semináre Iva Tomana sa stali už pre nás „samozrejmosťou“.
V máji sa chystáme na ďalší seminár s názvom : „ O úspechu“, ktorý sa bude konať konečne už aj na Slovensku.

Už teraz sa tešíme na rečníkov, ktorí nás svojimi radami posunú o krok vpred :)